Базові математичні операції

Ця задача на Codewars: Basic Mathematical Operations

Розв'язали?Ваше завдання — створити функцію, яка виконує чотири основні математичні дії.

Функція повинна приймати три аргументи: операція (рядок), значення1 (число), значення2 (число). Функція повинна повертати результат після застосування вибраної дії до чисел.

basicOp('+', 4, 7)     // Output: 11
basicOp('-', 15, 18)    // Output: -3
basicOp('*', 5, 5)     // Output: 25
basicOp('/', 49, 7)    // Output: 7

Перевірте рішення автотестами на сторінці самої задачі (і Test, і Attempt). Про всяк випадок, ось інструкція з Codewars.

Увага! На Сodewars можна самостійно перевірити, чи правильно працює код. А нюанси стилю можна зрозуміти, порівнюючи своє рішення із чужими. Тому волонтери не рев'ювають задачі з Сodewars.

Виникли питання або труднощі? Зверніться за допомогою до Ш++.

Last updated