Найбільше парне число

Знайти найбільше число із тих чисел, які вводить користувач.

Припинити приймати числа, коли він введе 0.

Не враховувати непарні числа (погугліть про оператор залишку від ділення (%) або почитайте тут)

Якщо за весь час користувач не ввів жодного парного — вивести на консоль текст "Жодного парного".

Якщо було хоча б одне парне — вивести на консоль це число.

Бажано зробити, щоб обробляло і від'ємні числа (але не обов'язково)😉

Виникли питання або труднощі? Зверніться за допомогою до Ш++.

Last updated