Найбільше парне число

Знайти найбільше число із тих чисел, які вводить користувач.
Припинити приймати числа, коли він введе 0.
Не враховувати непарні числа (погугліть про оператор залишку від ділення (%) або почитайте тут)
Якщо за весь час користувач не ввів жодного парного — вивести на консоль текст "Жодного парного".
Якщо було хоча б одне парне — вивести на консоль це число.
Бажано зробити, щоб обробляло і від'ємні числа (але не обов'язково)
😉
Виникли питання або труднощі? Зверніться за допомогою до Ш++.