Найбільше число

Написати програму, яка:
function max(first, second) {
// тут треба щось дописати...
}
let number1 = +prompt("введи перше число");
let number2 = +prompt("введи друге число");
console.log(max(number1, number2));
Виникли питання або труднощі? Зверніться за допомогою до Ш++.