Найбільше число

Написати програму, яка:

function max(first, second) {
    // тут треба щось дописати...
}

let number1 = +prompt("введи перше число");
let number2 = +prompt("введи друге число");

console.log(max(number1, number2));

Виникли питання або труднощі? Зверніться за допомогою до Ш++.

Last updated